Beheer

Beheer

NB: met uitzondering van noodgevallen alleen bereikbaar maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren !

Het zwembad is geopend van 15 mei tot 15 september.
De sleutel voor het zwembad verkrijgt u bij de parkbeheerder: Jan Wolff

De in het park aanwezige houtopstanden, ook die op particuliere kavels, worden zoveel mogelijk in stand gehouden en mogen niet worden gekapt zonder kapvergunning. Dit om zoveel mogelijk een bosachtige uitstraling te houden.
Het kappen van bomen gebeurt in overleg met de groencommissie.
U kunt het document hieronder downloaden.

error: Content is protected !!