Beheer

Beheer

Het beheer van het Park Ketelhaven is in handen van Wolff Multidiensten, Jan Wolff. De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park, zoals de groenvoorziening, de tennisbanen, het zwembad en de gehele infrastructuur.

Het zwembad is geopend van 15 mei tot 15 september.
De sleutel voor het zwembad verkrijgt u bij aankoop van de woning van de desbetreffende eigenaar. Bij vermissing te verkrijgen bij de heer Jan Wolff.

De in het park aanwezige houtopstanden, ook die op de particuliere kavels, worden zoveel mogelijk in stand gehouden en mogen niet worden gekapt zonder kapvergunning. Dit om zoveel mogelijk de bosachtige uitstraling van het park te behouden.
Het kappen van bomen gebeurt in overleg met de groencommissie.
U kunt de kapvergunning terugvinden en downloaden bij de documenten

NB: met uitzondering van noodgevallen is de beheerder bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: beheer.ketelhaven@gmail.com

error: Content is protected !!