Bestuur

Bestuur

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 40656158.
In 2014 zijn de statuten en reglementen herzien en is ook de naam van de vereniging gewijzigd in VVE Ketelhaven. De ledenvergadering wordt twee keer per jaar gehouden. De statuten en andere reglementen kunt u terugvinden in het menu bovenaan op de website.

Albert Oldenhof
Voorzitter

Dirk Klijn
Penningmeester
Noor Vredenburg
Secretaris
Fred Vollenbergh
Algemeen Bestuurslid Infrastructuur
Alfred Baaij
Algemeen Bestuurslid Groenbeheer, Sport & IT

In het menu staat “Documenten“, alwaar de statuten en reglementen te vinden zijn

error: Content is protected !!