Bestuur

Bestuur

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 40656158.
In 2014 zijn de statuten en reglementen herzien en is ook de naam van de vereniging gewijzigd in VVE Ketelhaven. De ledenvergadering wordt twee keer per jaar gehouden. De statuten en andere reglementen kunt u terugvinden in het menu bovenaan op de website.

Albert Oldenhof
Voorzitter

Dirk Klijn
Penningmeester
Noor Vredenburg
Secretaris
Fred Vollebergh
Algemeen Bestuurslid Infrastructuur
Alfred Baaij
Algemeen Bestuurslid Groenbeheer, Sport & IT

In het menu, onder “Documenten“, kunt u de statuten en de reglementen vinden.

U kunt het bestuur per mail bereiken via het mailadres: bestuur@ketelhaven.nl

error: Content is protected !!